fbpx

Stop Covid!!!

Stop Covid!!!

Prevenció del contagi del coronavirus

Stop Covid

Descripció

STOP COVID!!! és una activitat de teatre que té la finalitat de sensibilitzar i conscienciar al públic jove del coronavirus i la covid-19, fent èmfasi en les mesures preventives i l’impacte que la situació provocada per la pandemia ha tingut en la seva  salut mental i benestar emocional. 

L’obra de teatre STOP COVID!!! bascula entre la comèdia i el drama que ha provocat la pandèmia; el seu aspecte és lúdic i rigorós en quant als continguts sanitaris que es tracten. L’elaboració dels continguts sanitaris s’ha realitzat amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Públic objectiu

Per adequació i reforç de l’eficàcia preventiva fem actuacions per a grups cohesionats de joves amb un mínim de 30 i un màxim de 120 assistents per sessió.

També fem actuacions destinades exclusivament a grups de professionals (tècnics/ques en prevenció, professors/es de secundària, educadors/es socials) i grups de mares – pares AFAS.

Objectius

  • Interrogar al públic a través d’una proposta escènica que dona pas a un diàleg posterior, a través de diferents situacions on el jove es senti identificat.
  • Informar sobre el coronavirus i els problemes de salut que ocasiona.
  • Reflectir les conseqüències econòmiques, socials, ambientals, de salut i psicològiques que ha provocat la pandèmia i com afecten els joves.
  • Estimular el/la jove perquè prengui consciència de que el coronavirus existeix realment i també existeixen les mesures preventives eficaces per a evitar el contagi i la seva transmissió.
  • Incidir particularment en la renegació de les persones que malgrat conèixer les mesures preventives no fan cap cas.
  • Transmetre coneixements bàsics i útils sobre el coronavirus: què és, com es contagia i com es pot prevenir.
  • Aportar una visió còmica i divertida, alhora que es mostra la gravetat del tema.
  • Estimular el debat en el grup i la reflexió personal, aportant al mateix temps tot el rigor de la informació sanitària que els especialistes transmeten.
  • Conscienciar als joves sobre les greus conseqüències que provoca el coronavirus i la summa importància de complir amb les mesures de prevenció.
  • Acostar el teatre al col·lectiu jove mostrant com es fa, estimulant i potenciant als futurs espectadors.
¡¡¡STOP COVID!!! Actuación experimental

Desenvolupament de l'actividad

L’activitat consta de dues parts que es complementen.

En la primera part es representa l’obra de teatre que introdueix i acosta la problemàtica del CORONAVIRUS, creant interrogants en el públic i convidant-lo a reflexionar sobre el tema.

L’obra de teatre consta d’una introducció i tres escenes.

Introducció

L’obra comença amb les notícies mundials sobre el començament de la pandèmia de la Covid19. En la introducció es mostra els personatges COVID que donen una gira mundial amb el concert punk del seu nou àlbum “Pandèmia”. Després, ens transportem al confinament i la primera ona del coronavirus a través de històries dels personatges de diferents països del món. La introducció conclou fent el zoom sobre la història de la família d’Oriol, on es representa la relació amb els avis i amb la seva núvia, reproduint així la vivència del confinament per diferents generacions.

Escena 1. Espai de Simona

En la primera escena es representa el programa de televisió “Espai de Simona” on la Doctora Simona i el seu ajudant Pep expliquen de manera divertida la informació bàsica i útil sobre el coronavirus i la seva prevenció (què és, com es contagia i com es pot prevenir) posant èmfasi en la regla de les 3 M: màscareta, mans netes i un metre i mig de distància, entre d’altres.

Escena 2. El botelló

La segona escena comença amb la trobada d’Oriol amb la seva núvia Sofia. Els joves han quedat per primera vegada després del confinament per a anar a la festa d’aniversari a casa del seu amic Edu. La festa que anava a ser un “pla de tranquis” acaba plena de gent i es descontrola, veiem com se salten les mesures de prevenció i apareixen els personatges COVID entre els convidats.

Escena 3. Les conseqüències

En l’última escena de l’obra es representa les conseqüències provocades per la pandèmia: sanitàries, psicològiques, econòmiques, socials, mediambientals i en l’educació. Posteriorment, veiem a l’avi d’Oriol, que s’ha contagiat del coronavirus, ingressat a l’hospital, ens endinsem en el treball dels metges a l’UCI.

L’obra s’acaba amb el combat entre la doctora i el COVID on s’emfatitza la importància de la vacunació.

En la segona part s’obre el debat teatral on els joves són convidats a participar de manera activa.