fbpx

Formació professional 2021-2022

Actividades Teatracció en CoAgenda

Formació professional 2021-2022

L'escola

Teatracció és una escola internacional de teatre dedicada a la formació professional d’actors i professionals d’escena sobre la base de la pedagogia de Jacques Lecoq.

Teatracció fomenta un sistema de treball i una experiència artística basats en l’aprenentatge permanent, la documentació i l’observació. El programa es basa en el moviment i el coneixement de la naturalesa humana. Suscita un teatre viu i creatiu, pròxim a la realitat. Amb llibertat per a imaginar però tenint present la tècnica i el rigor necessaris.

Teatracció és un centre internacional on convergeixen diferents cultures i idiomes trobant en el teatre un llenguatge comú.

El programa

L’escola està oberta a totes aquelles persones majors de 18 anys. Per a matricular-se cal enviar un currículum personal i la carta de motivació. No hi ha proves d’accés. No obstant això, després dels primers tres mesos es realitza un balanç personal que confirma la continuïtat de l’alumne.

La durada del programa és de dos anys. El curs comença a principis d’octubre i acaba a la fi de juny. Amb la finalitat de suscitar la imaginació i afavorir la creació, cada setmana es proposen temes de treball que s’elaboren en grups reduïts. Periòdicament es presenten els tallers en públic i, professors i alumnes, contrasten el procés d’aprenentatge.

Taller de teatro para jóvenes
Formació professional 2021-2022
Formación profesional 2021-2022
neutral mask
Formació professional 2021-2022
Formación profesional 2021-2022

Primer nivell

El joc d’improvisació, l’anàlisi del moviment i la Màscara Neutra són aspectes essencials en la pedagogia de Jacques Lecoq. Aquesta màscara és una eina que amplia i precisa la presència de l’actor sobre l’escena. Durant el curs es coneixen altres màscares, s’exploren tipologies i s’aprèn a interpretar situacions i personatges. Al final del curs es presenten els tallers en públic.

Al Segon nivell accedeixen aquells que hagin seguit de forma adequada el primer curs o acreditin mitjançant Currículum i una entrevista personal posseir la preparació necessà

Segon nivell

En el segon nivell es treballa la interpretació en tots els seus aspectes i a través dels diferents estils, des del realisme a l’abstracció. L’alumne realitza un viatge per territoris dramàtics, presa contacto tant amb la Commedia dell art, com amb la Tragèdia. Elabora la seva pròpia mirada crítica amb el Bufó, descobreix l’humor amb el Clown i viu els grans sentiments a través del Melodrama. Cada trimestre es mostren treballs en públic.

En finalitzar el curs el Projecte Personal convida a cada alumne a buscar nous llenguatges i descobrir el seu propi estil.