fbpx

Que sí, vida!

Que sí, vida!

Prevenció del VIH/sida - ITS, negociació i cures en les relacions afectivo - sexuals

Descripció

QUE SÍ, VIDA! és una activitat de teatre que compta amb una llarga i sòlida experiència. El seu aspecte lúdic i participatiu la fa molt atractiva i permet connectar ràpidament amb el públic jove i adolescent.

L’obra es va crear amb la col·laboració de l’associació SIDA STUDI i el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat CJAS de Barcelona que pertany a l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

En l’obra QUE SÍ, VIDA! es treballa la prevenció de les Infeccions de Transmissió Sexual i el VIH/sida, incidint particularment en la negociació i cures en les relacions afectivo – sexuals.

Els continguts artístics i tècnics s’actualitzen periòdicament.

Públic objectiu

Per adequació i reforç de l’eficàcia preventiva fem actuacions per grups cohesionats de joves amb un mínim de 30 i un màxim de 120 assistents per sessió.

També fem actuacions destinades exclusivament a grups de professionals (tècnics en prevenció, professors de secundària, educadors socials) i grups de mares – pares AMPAS.

Que si vida Teatracció
Que si vida Teatracció

Objectius

 • Interrogar el públic a través d’una proposta escènica que dona pas a un diàleg posterior, mitjançant diferents situacions on el jove se sent identificat.

   

 • Informar sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i els problemes de salut que ocasionen.

   

 • Estimular el/la jove perquè prengui consciència que les ITS i el VIH/sida existeixen realment i es poden evitar.

   

 • Transmetre coneixements bàsics i útils sobre el VIH/sida: què és, com es contagia i com es pot prevenir.

   

 • “Desdramatitzar” la visió social de tema tabú que té el VIH/sida, aportant una visió còmica i divertida, que estimula el debat en el grup i la reflexió personal, aportant al mateix temps tot el rigor de la informació sanitària que els especialistes transmeten.

   

 • Treballar les habilitats socials en la negociació afectiva i sexual.

   

 • Apropar el teatre al col·lectiu jove mostrant com es fa, estimulant i potenciant als futurs espectadors.
Que si vida Teatracció
Que si vida Teatracció

Desenvolupament de l'activitat

L’activitat consta de dues parts que es complementen:

A la primera part es representa l’obra de teatre que introdueix i apropa la problemàtica de les ITS i el VIH/sida, creant interrogants en el públic i convidant-lo a reflexionar sobre el tema.

En la representació es mostra el procés del VIH quan s’introdueix en el cos humà i es replica; després els personatges VIH transformen l’escena en el concurs de televisió de moda “Gaudeix el sexe segur” on es plantegen preguntes sobre la sexualitat, el VIH/sida i la seva prevenció.

A la segona part s’obre el debat teatral on els/les joves són convidats a participar de forma activa per resoldre una situació conflictiva on es treballa la negociació afectiva – sexual.

El debat es planteja entorn a la representació d’una situació conflictiva on dos joves desitgen estar junts i tot va bé però un d’ells no vol prendre precaucions i es crea un conflicte, suscitant interrogants… Els actors interactuen amb els joves per representar les possibles solucions.

Preparació del grup

Es aconsellable que el grup assistent es prepari sobre el tema abans de l’ actuació i es faci un treball posterior en tutoria, per això recomanem continguts de la pàgina:

http://www.centrejove.org

QUE SÍ, VIDA! té el suport del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques – Agència de Salut Pública de Catalunya | Departament de Salut | Generalitat de Catalunya.