fbpx

No em ratllis!!!

No em ratllis!!!

Prevenció dels riscos associats al consum de substàncies addictives

Descripció

NO EM RATLLIS!!! és una activitat de teatre fòrum molt dinàmica que complementa i estimula els programes de intervenció i les acciones existents que treballen la informació, la prevenció i la sensibilització de les conductes de risc associades als consums de drogues.

L’obra de teatre es va crear amb la col·laboració de l’entitat ABD – Energy Control i tècnics especialistes vinculats a la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut – Generalitat de Catalunya. 

Els continguts artístics i tècnics s’actualitzen periòdicament.

Públic objectiu

Per adequació i reforç de l’eficàcia preventiva fem actuacions per grups cohesionats de joves amb un màxim de 120 assistents per sessió, per grups diferenciats:

– Grups de 4rt d’ESO: es fa l’obra sencera i el debat posterior.

– Resta de grups: es fa l’escena que parla del consum de marihuana i d’alcohol i el debat posterior.

També fem actuacions destinades exclusivament a grups de professionals (tècnics en prevenció, professors de secundària, educadors socials) i grups de mares – pares AFAS.

Objectius

 • Interrogar al públic a través d’una proposta escènica que dona pas a un diàleg posterior, mitjançant diferents situacions conflictives on el jovent se sent identificat.
 • Reflectir diferents aspectes de la problemàtica, al mateix temps que es transmet informació bàsica i adequada sobre els diferents tipus de drogues i els riscos associats al seu consum.
 • Facilitar als joves i als educadors instruments per la reflexió sobre les relaciones que estableixen les persones amb el consum i no consum de diverses drogues.
 • Mostrar una imatge positiva de la persona que ha decidit no consumir, a través de la identificació amb les diferents situacions de la proposta escènica.
 • Estimular al jovent per que prengui consciència de la seva vulnerabilitat en front de les drogues i pugui identificar la pressió social per consumir-ne que hi ha al seu entorn.
 • Augmentar la seva capacitat de resistència a la pressió social del grup i a la frustració.
 • Proporcionar habilitats per que el jovent sigui capaç de refusar el consum de drogues.
 • Disminuir els riscos relacionats amb el consum de drogues i amb les conductes addictives.
 • “Desdramatitzar” la reflexió i el debat sobre aquest tema a través d’un llenguatge atractiu, àgil i evocador, però amb el rigor sanitari que comporta.
 • Estimular al jovent per que s’involucri en la cura de la seva pròpia salut, sigui capaç de realitzar eleccions positives i pugui prendre decisions de manera responsable i autònoma respecte a les drogues.
 • Aportar coneixements que li permetin actuar de manera adequada en front de diferents situacions de risc.
 • Apropar el teatre al col·lectiu jove i mostrar com es fa, potenciant als futurs espectadors.

Testimoniatges

No em ratllis Teatracció
No em ratllis Teatracció
No em ratllis Teatracció

Desenvolupament de l'activitat

L’activitat consta de dues parts que es complementen entre si:

En la primera part es representa les vivències, els pensaments i els records de tres joves que estan en un parc un divendres per la tarda plantejant-se què fer amb el seu temps lliure. A partir d’aquí s’introdueixen diferents situacions on es planteja la problemàtica del consum de diferents drogues (marihuana, alcohol, begudes energètiques i MDMA) i els riscos associats, convidant al públic a reflexionar sobre els interrogants suscitats.

En la segona part s’obre el debat teatral en el que es convida al públic a participar activament per resoldre una situació en la qual els personatges entren en conflicte (un d’ells ha begut alcohol i vol portar a l’altre en moto per anar de festa…). Els actors dinamitzen el debat en torn a la negociació en front de la realitat dels riscos que comporta el consum d’alcohol i la conducció d’un vehicle.

Preparació del grup

Es aconsellable que el grup assistent es prepari sobre el tema abans de l’ actuació i es faci un treball posterior en tutoria, per això recomanem els continguts de les pàgines:

– per a nois: http://laclara.info/

– per a noies:  http://www.elpep.info/es/

Aquest recurs té el suport de la Subdirecció General de Drogodependències – Agència de Salut Pública de Catalunya | Departament de Salut | Generalitat de Catalunya.