fbpx

Màscara neutra

Màscara neura curs monogràfic
neutral mask

Màscara Neutra

La màscara neutra és l’eina central en la pedagogia de Jacques Lecoq. El curs professional és una aproximació al joc amb la màscara neutra. La màscara neutra desenvolupa essencialment la presència de l’actor a l’espai que l’envolta. Permet desbloquejar les tensions corporals i desenvolupar la plasticitat corporal. La màscara posa a l’actor en estat de descobriment, d’obertura, de disponibilitat a rebre. Permet veure, escoltar, sentir, tocar coses elementals, en la frescor d’una primera vegada.

Treballem els conceptes bàsics del moviment corporal:

– economia,
– articulació,
– accentuació,
– respiració,
– ritme,
– projecció

i del joc elemental:

– la presència escènica,
– la urgència,
– l’escolta, 
– acció – reacció,
– interacció amb l’espai,
– la imatge dramàtica.

El curs consta de 20 hores lectives.

Horari: dissabte 12:00 – 14:00

Preu: 200€