fbpx

La companyia

La companyia

La companyia Teatracció s’especialitza principalment en la creació i representació d’obres de teatre forum d’intervenció social. Les obres tracten sobre temes importants per la promoció de la salut en els joves, com son:

– la violència entre iguals o bullying,
– les drogues i les seves conseqüències,
el sida i les ITS,
– la sexualitat,
– els riscos a
les xarxes socials,
la igualtat de gènere,
– la violència en la parella,
– prevenció dels coronavirus,
– hàbits alimentaris saludables,
la immigració.

En el procés de creació artística, la companyia Teatracció s’inspira en la dimensió teatral que abasta la pedagogia del mestre Jacques Lecoq, fundador de l’Ecole Internacionale de Théâtre Jacques Lecoq de París (França).

Pel que fa al teatre en l’educació, Teatracció s’inspira en el treball realitzat per l’associació Entrées de Jeu de París (França) dirigida per Bernard Grosjean. Aquesta companyia està especialitzada en el teatre fòrum /debat teatral i té els seus orígens en el Teatre d’Intervenció o Teatre de l’Oprimit creat i desenvolupat per Augusto Boal.

La companyia Teatracció està dirigida per Angel Bonora, reconegut especialista en moviment escènic i en la pedagogia de Jacques Lecoq.

Com treballem

El Teatre d’Intervenció Social té la finalitat de complementar i estimular els programes d’intervenció i les accions existents per la sensibilització, la informació i la prevenció d’actituds i conductes de risc en front a diferents problemàtiques psicosocials (VIH/sida i negociació afectiva – sexual, drogodependències, violència entre iguals, igualtat de gènere, us de pantalles i xarxes socials, violència en la parella, immigració…).

Les obres de teatre interactiu son activitats que es desenvolupen sobretot en l’àmbit escolar, extra escolar i del lleure i són ideals per a ser integrades en projectes de prevenció comunitaris o accions específiques organitzades arreu de Catalunya.

La principal característica en la forma de treballar es que s’utilitza l’estratègia de la informació i l’educació d’una forma amena, divertida i diferent a l’habitual. Ja que a través de la innovadora activitat pedagògica com és la intervenció teatral es connecta amb els joves sobre temes que els concerneixen o son molt propers a la seva realitat.

Els continguts dels temes tractats s’elaboren en un procés d’investigació i documentació, en col·laboració amb educadors i tècnics vinculats a entitats especialitzades en la problemàtica concreta.

L'equip artístic

Companyia de teatre Teatracció
La companyia

L’equip artístic està dirigit per Àngel Bonora.

Teatracció treballa amb un equip cohesionat d’actors i actrius amb una formació professional que es basa en la pedagogia de Jacques Lecoq; aquesta pedagogia es fonamenta en l’observació i la documentació com a base de l’ofici d’actor.

L’equip es va renovant amb el temps, amb la incorporació de nous actors i actrius que aporten aire fresc a les diferents representacions.

Per fer les actuacions, l’equip que actua a cada obra es configura segons les necessitats.

La companyia