fbpx

COVID-19

#laculturaessegura. Estem preparats per prevenir la transmissió i evitar el contagi del coronavirus. Apliquem un Pla de Prevenció en base al REAL DECRET-LLEI 21/2020, DE 9 DE JUNY, DE MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 i a les OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES I RIGOROSES EN MATÈRIA DE SALUT I SEGURETAT, ESTABLERTES EN LA DIRECTIVA 2000/54/ce SOBRE AGENTS BIOLÒGICS, amb les següents mesures entre altres:

  • Apliquem mesures de ventilació, neteja i desinfecció. Ventilació freqüent de l’espai, neteja i desinfecció diària de la sala i les instal·lacions, conformement als protocols establerts.
  • Implementem mesures d’higiene i protecció individual. Ús de la mascareta segons la normativa, neteja de mans i distància interpersonal.
  • Posem a disposició aigua, sabó i gels hidroalcohòlics – desinfectants per la neteja de mans.
  • Adaptem les condicions de treball, així com l’ús dels llocs comuns de forma que es garanteixi la distància mínima de seguretat interpersonal.
  • Adoptem mesures per evitar la coincidència massiva de persones a l’escola durant les franges horàries de major afluència.
  • Proporcionem- instruccions escrites i anuncis de les Mesures detallades per la reducció de riscos. Protecció col·lectiva i individual, mesures d’higiene, procediments de treball per evitar o minimitzar l’exposició, i la utilització de senyals d’avís pertinents.