fbpx

Actuació semi-presencial

Actuació semi-presencial

Actuació amb 1 actor presencial

Aquesta és la opció que nosaltres recomanem si les actuacions presencials no es poden fer degut a les restriccions per la pandèmia.

Nombre d’assistents: màxim de 30 a 90 joves segons l’espai d’actuació.

Espai de realització: l’activitat es pot fer a l’aula (màxim 30 joves), o altre espai que es consideri més convenient (per grups superiors a 30 i màxim 90 joves).

Procediment: primer es visionarà l’obra i després es farà el debat. L’actor portarà un pendrive amb l’enregistrament de l’obra de teatre per connectar-ho a l’ordinador o dispositiu de l’aula de l’espai on es farà l’activitat; també es podrà visionar l’obra a través de Youtube.
Per visionar l’obra de teatre és ideal disposar d’una sola pantalla gran per tot el grup; en cas de que el lloc no disposi de pantalla gran es pot dividir el grup de joves en subgrups, cadascun amb un dispositiu.

Aquest tipus d’actuació té l’avantatge de que simplifica molt la qüestió informàtica i els joves estaran en contacte presencial amb un actor, la qual cosa apropa més al directe del teatre.

Actuació en format digital. Semi-presencial